Your Business Success (YBS)

Иновативен подход за изготвяне на практически, ориентирани към изпълнението бизнес планове

За Проекта

Проектът Вашият Бизнес Успех (YBS) има за цел да разработи иновативен подход, който да даде възможност на целевата група на проекта (амбициозни предприемачи и бизнес собственици / мениджъри на микро- и малки предприятия) да подготвят практически, ориентирани към резултати бизнес планове. Това ще бъде постигнато чрез разработването на нов инструмент и методология за дигитално бизнес планиране, подкрепени от нов курс за професионално образование и обучение и учебни ресурси.

Инструментът за дигитално бизнес планиране и управление по проекта YBS ще помогне на участниците да подготвят бизнес планове, където целите на предприятието са обвързани и подкрепени от оперативни планове, обучение за за професионално образование и уменията, компетенциите и целите на служителите.

Партньорите по проекта ще създадат нова учебна програма за професионално образование и обучение и курс, наречен Вашият Бизнес Успех (YBS). Проектът ще повиши качеството на предоставяното професионално образование и обучение в областта на предприемачеството и подкрепата на предприятията чрез провеждане на обучение за обучители. След като бъдат обучени като треньори по програмата YBS, учителите / обучителите за професионално образование и обучение ще проведат курс за професионално обучение YBS с целевата група, като по този начин ще развият своите знания и разбиране за бизнес планиране и използването на инструмента за дигитално планиране на YBS.

Проектът ще допринесе за развитието на засилено чувство за предприемачество в рамките на целева група по проекта. Той също така ще увеличи дигиталната компетентност на преподавателите / обучителите за професионално образование и обучение, като им даде възможност за ефективно използване на дигитални технологии при предоставянето на курсове за професионално обучение.

В края на проекта YBS партньорите ще създадат нов и атрактивен курс за обучение, който насърчава използването на иновативни методи и нов педагогически подход при развиването на бизнес и при планиране и управление на предприятие. Партньорите ще създадат нов отворен ресурс за образование, подходящ за широк кръг от различни аудитории, включително начинаещи предприемачи, собственици на бизнес и мениджъри, агенции за подпомагане на предприятията и институти за професионално образование и обучение, включени в обучения за предприятия. Партньорите ще се стремят да разширят въздействието на проекта извън непосредствените целеви групи, като подготвят ръководство за добри практики и под формата на учебник (Резултат 3: Наръчник за най-добри практики: Планиране на бизнес успех). Чрез дейностите по разпространение и мултиплициращите събития (E1 – E6) партньорите ще се стремят да повлияят на стратегиите и инициативите, подкрепяни и спонсорирани от редица други участници в сферата на професионалното образование и обучение и заинтересовани страни (напр. регионални / национални държавни агенции, центрове за професионалното образование и обучение и образователни институти, агенции за бизнес подкрепа и възложители, отговарящи за повишаване на интереса към предприемачеството и развитието на микро- и малки и средни предприятия).

Партньори по Проекта

Консорциумът реализиращ проект Your Business Success се сътои от следните партьори:

Политехнически Институт Порто (Португалия) / Водещ партньор
Политехническият институт в Порто (П. Порто) е най-голямия и един от най-динамичните политехнически университети в страната, появяваща се на първо място в политехническото класиране и заедно с други големи университети се поставя в горния сегмент на португалските висши учебни заведения.

Exponential Training & Assessment Limited (Великобритания)
Фирма Exponential Training е насочена към създаване на програми, които водят до професионални акредитации в гъвкава и достъпна среда. Визията на организацията е да създаде общност от високо ефективни мениджъри, ментори и консултанти, независимо от географските граници и часовите зони.

<bАгенция за Икономическо Развитие – Варна (България)
Агенция за Икономическо Развитие (АИР Варна) е неправителствена организация с нестопанска цел за работа в обществена полза. Разположена е на територията на Варненска област в България, Източна Европа. Агенцията е създадена през 1997 г. по съвместната програма „Местно самоуправление“ на Община Варна и Американската Агенция за Международно Развитие за подпомагане на регионалното икономическо развитие. От 1998г. АИР е член на мрежата на Българската асоциация на агенциите за регионално развитие и бизнес центрове (БАРДА).

Учебен Център Фрисландия (Нидерландия)
Учебен Център Фрисландия (LHF) предоставя иновативни подходи в преподаването чрез разработване на атрактивни програми за образование и обучение в съотвествие с индивидуалните нужди и очаквания на обучаващите се. УЦФ прави това посредством въвеждане на новаторски подходи, методологии и технологии. Образователните материали, разработени от служителите на центъра варират в различни учебни програми за студентско и фирмено обучение с добавена интернационализация.

Best Cybernetics (Гърция)
Best Cybernetics разработва иновативни ИТ системи и предоставя интегрирани компютърни решения, софтуерни приложения по заявка (потребителски приложения) и приложения за мобилни телефони (мобилни приложения). Компанията също предлага внедряване на системи и приложения (системна интеграция) и предоставяне на консултантски и IT услуги.

Учебен Център Спектрум (Румъния)
Учебният център “Спектрум” е създаден през 1996 г. по инициатива на Фондация “Сорос” за отворено общество и е функционирал под името Образователен център Сорос в продължение на 20 години. Тази организация, е отделно юридическо лице от 1998г. и се превръща в напълно самоподдържаща неправителствена организация през 2001г. като през 2016г. променя името си от “Учебен Център на Фондация Сорос” на “Учебен Център Спектрум”.

Оставете ни съобщение


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google